Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c5/1984 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 5/1984
Platnost od 04.04.1984
Účinnost od 01.02.1984
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky

vydalo

1. podle § 167 odst. 2 zákoníku práce v dohodě s ministerstvem zdravotnictví České socialistické republiky, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků místního hospodářství výnos ze dne 13. prosince 1983 čj. MH/13-13576/2906/1983, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva vnitra ze dne 27. 6. 1968 čj. MH IV/3-750/1968, kterým se vydávají seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým pracovníkům v organizacích místního hospodářství.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. února 1984; doplňuje přílohu č. 3 výnosu, tj. seznam prací a pracovišť zakázaných mladistvým o další pracovní činnosti;

Uvedené výnosy budou uveřejněny v Provozním zpravodajství, orgánu ministerstva vnitra České socialistické republiky pro místní hospodářství, částka 3-4/1984. Lze do nich nahlédnout na ministerstvu vnitra České socialistické republiky - správě pro místní hospodářství, v odborech místního hospodářství krajských národních výborů, Národního výboru hlavního města Prahy a u organizací místního hospodářství.

Přesunout nahoru