Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c5/1984 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 5/1984
Platnost od 04.04.1984
Účinnost od 01.01.1984
Zrušeno k 15.06.1995 (89/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální statistický úřad

vydal v součinnosti s Českým statistickým úřadem a Slovenským statistickým úřadem podle § 35 odst. 2 ve spojení s § 8 odst. 2 písm. b) zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací,

1. výnos ze dne 25. 7. 1983 (č. Vk 2370/84), kterým se mění a doplňují směrnice „14 VO“.

V souvislosti s prověrkou státního statistického výkaznictví a s cílem metodického zpřesnění se mění a doplňují směrnice k státním statistickým výkazům pro vykazující jednotky „14 VO“ za úsek vnitřního obchodu a veřejného stravování, platné od 1. 1. 1981 a schválené 14. 7. 1980 pod č. Vk. 182/81, ve znění výnosu FSÚ č. Vk. 1834/83 schváleného dne 9. 8. 1982, který nabyl účinnosti 1. 1. 1983 a byl publikován ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů částka 9/1982 včetně přílohy k směrnicím 14 VO „Seznam zboží pro celostátní vykazování ve vnitřním obchodě“.

Tento výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1984 a byl publikován pod poř. č. 21 v částce 11 Zpravodaje ústředních statistických orgánů. Je možno do něj nahlédnout u všech orgánů státní statistiky;

2. výnos ze dne 11. 11. 1983 (č. Vk 2496/84), kterým se mění a doplňují směrnice „9 Les“.

Za účelem upřesnění a sjednocení metodiky statistického výkaznictví pro roky 1984 a 1985 se mění a doplňuje text směrnic k státním statistickým výkazům pro vykazující jednotky „9 Les“, platných od 1. 1. 1983 a schválených 16. 7. 1982 pod č. Vk 1799/83 a vydaných v edici Směrnice a pokyny čs. statistiky podle ustanovení uvedených v dalších článcích tohoto výnosu.

Tento výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1984 a. byl publikován pod poř. č. 24 v částce 15 Zpravodaje ústředních statistických orgánů. Je možno do něj nahlédnout u všech orgánů státní statistiky;

3. výnos ze dne 2. 11. 1963 (č. Vk 2407/83), kterým se vyhlašují jednotné vzory „Zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích“, „Zjišťovací protokol o provedených - dodávkách strojů a zařízení (vč. montážních prací) - montážních prací“ a „Soupis provedených prací a dodávek“.

Na základě vyhlášky FMF č. 37/1983 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací jsou socialistické organizace povinny zavést typové vzory uvedené v tomto výnosu, jestliže pro ně přicházejí v úvahu z hlediska jejich charakteru a činnosti.

Tento výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1984 a byl publikován pod poř. č. 23 v částce 14 Zpravodaje ústředních, statistických orgánů. Je možno do něj nahlédnout u všech orgánů státní statistiky.

Přesunout nahoru