Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c5/1984 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 5/1984
Platnost od 04.04.1984
Účinnost od 01.01.1984
Zrušeno k 15.06.1995 (89/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální statistický úřad

vydal v součinnosti s Českým statistickým úřadem a Slovenským statistickým úřadem podle § 35 odst. 2 ve spojení s § 8 odst. 2 písm. b) zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací,

3. výnos ze dne 2. 11. 1963 (č. Vk 2407/83), kterým se vyhlašují jednotné vzory „Zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích“, „Zjišťovací protokol o provedených - dodávkách strojů a zařízení (vč. montážních prací) - montážních prací“ a „Soupis provedených prací a dodávek“.

Na základě vyhlášky FMF č. 37/1983 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací jsou socialistické organizace povinny zavést typové vzory uvedené v tomto výnosu, jestliže pro ně přicházejí v úvahu z hlediska jejich charakteru a činnosti.

Tento výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1984 a byl publikován pod poř. č. 23 v částce 14 Zpravodaje ústředních, statistických orgánů. Je možno do něj nahlédnout u všech orgánů státní statistiky.

Přesunout nahoru