Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o10/c5/1984 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 5/1984
Platnost od 04.04.1984
Účinnost od 01.02.1984
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky

vydalo podľa § 43 ods. 2 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev a § 95 Zákonníka práce po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov miestneho hospodárstva

2. úpravu z 25. novembra 1983 č. MH-2459/203/1983, ktorou sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky z 5. júla 1982 č. MH-1295/203/1982 o odmieňaní technicko-hospodárskych pracovníkov v organizáciách miestneho hospodárstva registrovaná v čiastke 32/1982 Zb.

Upravuje sa nimi poskytovanie príplatkov vo viacsmennej prevádzke.

Úpravy nadobúdajú účinnosť 1. februárom 1984. Budú uverejnené v Prevádzkovom spravodajstve miestneho hospodárstva; možno do nich nazrieť na odboroch miestneho hospodárstva krajských národných výborov a okresných národných výborov.

Přesunout nahoru