Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o8/c4/1984 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 4/1984
Platnost od 16.03.1984
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Státní arbitráží ČSSR

vydalo podle § 392 odst. 1 písm. a) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění, vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb. výnos ze dne 20. prosince 1983, kterým se mění a doplňují základní podmínky dodávky potravin a zemědělských výrobků z dovozu ze dne 25. července 1964, ve znění doplňku ze dne 30. března 1965.

Výnos byl publikován pod č. 19 v částce 12 Věstníku federálního ministerstva zahraničního obchodu ze dne 22. prosince 1983 a účinnosti nabyl dnem 1. ledna 1984. Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu zahraničního obchodu.

Přesunout nahoru