Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c4/1984 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 4/1984
Platnost od 16.03.1984
Účinnost od 01.12.1983
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Federální ministerstvo dopravy

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, s federálním ministerstvem financí, s federálním ministerstvem zahraničních věcí, s federálním ministerstvem zahraničního obchodu, s ministerstvem zdravotnictví České socialistické republiky, s ministerstvem zdravotnictví Slovenské socialistické republiky, s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků železnic a s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství výnos ze dne 15. listopadu 1983 čj. 22 412/1983-03, kterým se mění a doplňuje Směrnice o odměňování a náhradách výdajů spojených s výkonem práce pracovníků vysílaných do zahraničí a jejich rodinných příslušníků ze dne 7. ledna 1983 čj. 23792/82-03.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. prosince 1983 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy (odbor práce a mezd) a na útvarech ekonomiky práce organizací, na něž se vztahuje.

Přesunout nahoru