Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c4/1984 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 4/1984
Platnost od 16.03.1984
Účinnost od 01.11.1983
Zrušeno k 01.05.1992 (119/1992 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Federální ministerstvo dopravy

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství výnos o poskytování letecké stravní normy členům posádek civilních letadel trvale vykonávajícím řídící činnost technickohospodářského charakteru v organizacích v působnosti federálního ministerstva dopravy ze dne 27. října 1983 čj. 20 324/1983-03.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1983 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy (odbor civilního letectví), v podniku Československé aerolinie se sídlem v Praze, u Slov-airu Bratislava a na Státní letecké inspekci v Praze. Výnos je uveřejněn ve Věstníku dopravy č. 1/1984.

Federální ministerstvo dopravy vydalo podle § 123 odst. 2 zákoníku práce (úplné znění č. 52/1989 Sb.) v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a po projednání s Odborovým svazem pracovníků civilního letectví výnos č. j. 19 439/1990-320 ze dne 10. září 1990, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. 20 324/1983-03 ze dne 27. října 1983 o poskytování letecké stravní normy členům posádek civilních letadel trvale vykonávajícím řídící činnost technickohospodářského charakteru v organizacích v působnosti federálního ministerstva dopravy (reg. v částce 4/1984 Sb.). Výnos nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů. Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy a bude publikován ve Věstníku dopravy.

Přesunout nahoru