Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o22/c4/1984 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 4/1984
Platnost od 16.03.1984
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Státní arbitráž Československé socialistické republiky

vydala na základě usnesení vlády Československé socialistické republiky ze dne 7. listopadu 1983 č. 261 o zabezpečení zásobování národního hospodářství a obyvatelstva palivy a energií v zimním období 1983/1984 a podle § 394 odst. 2 písm. b) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb. výnos ze dne 11. listopadu 1983 č. 6/83 o zrušení penále za překročení stanovených limitů spotřeby elektřiny pro účely veřejného osvětlení v letech 1982 a 1983.

Tímto výnosem se zrušuje penále, které mají platit maloodběratelé elektřiny, pokud se jím postihuje překročení stanovených limitů spotřeby elektřiny pro účely veřejného osvětlení v letech 1982 a 1983 podle § 1 odst. 1 vyhlášky Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 72/1981 Sb., o přechodné úpravě některých hospodářských závazků dodávek a odběru elektřiny, a podle § 16 odst. 3 vyhlášky federálního ministerstva paliv a energetiky č. 171/1982 Sb., o základních podmínkách dodávky elektřiny. Současně se zrušuje i penále, které by s prodlením uvedeného penále mohlo vzniknout.

Výnos nabývá účinnosti dnem 25. listopadu 1983 a lze do něj nahlédnout u všech orgánů hospodářské arbitráže (§ 6 odst. 1 zákona č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži, v úplném znění vyhlášeném pod č. 46/1983 Sb.).

Přesunout nahoru