Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c31/1984 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 31/1984
Platnost od 18.12.1984
Účinnost od 01.12.1984
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a českým výborem Odborového svazu pracovníků zdravotnictví výnos ze dne 15. listopadu 1984 čj. KP- 616-14.9.1984, jímž se mění a doplňuje výnos o resortním seznamu zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie č. 16/1978 Věst. MZ ČSR (registrován v částce 34/1978 Sb.), ve znění výnosů č. 18/1981 Věst. MZ ČSR (registrován v částce 4/1982 Sb.), č. 17/1982 Věst. MZ ČSR (registrován v částce 33/1982 Sb.) a č. 11/1983 Věst. MZ ČSR (registrován v částce 24/1983 Sb.).

Uvedená právní úprava mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie v odvětví zdravotnictví.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1984 a je uveřejněn pod č. 19/1984 ve Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR (částka 9-10/1984); lze do něj nahlédnout na ministerstvu zdravotnictví ČSR, v odborech zdravotnictví KNV (NVP), odborech sociálních věcí a zdravotnictví ONV a v ústavech národního zdraví.

Přesunout nahoru