Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c31/1984 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 31/1984
Platnost od 18.12.1984
Účinnost od 01.10.1984
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky

vydalo podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení (úplné znění č. 30/1983 Sb.), v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků dřevoprůmyslu, lesního a vodního hospodářství výnos ze dne 28. září 1984 čj. 36314/SO/84, kterým se doplňuje výnos ze dne 28. září 1978 čj. 59060/SO/78 o vydání resortního seznamu zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení, ve znění výnosů ze dne 29. listopadu 1979 čj. 18586/SO/79 ze dne 18. června 1979 čj. 18305/SO/79 a ze dne 28. července 1981 čj. 29271/SO/81.

Doplněk resortního seznamu platí pro organizace v působnosti ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky a pro vodohospodářské organizace řízené národními výbory na území České socialistické republiky. Opatření učiněná v souladu s tímto doplňkem přede dnem kdy výnos nabyl účinnosti, se považují za učiněná podle této úpravy.

Výnos nabyl účinnosti dne 1. října 1984, byl rozeslán organizacím, jimž je určen, a je uveřejněn ve Věstníku MLVH ČSR v částce 22/1984 pod poř. č. 12.

Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky.

Přesunout nahoru