Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c29/1984 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 29/1984
Platnost od 13.12.1984
Účinnost od 01.01.1985
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky

vydalo podle § 172 odst. 7 zákona č. 121/1975 Sto., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 30/1983 Sb.) a podle § 50 písm. c) zákona ČNR č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 32/1983 Sb.), v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ostatními zúčastněnými orgány, Českou odborovou radou a po projednání se Svazem družstevních rolníků ČSR směrnici ze dne 30. října 1984 č. j. 413-8300-24.4.1984, kterou se mění a doplňuje směrnice ze dne 11. května 1981 č. j. 431-83-10.2.1981 o ústavní sociální péči, registrovanou v částce 74/1981 Sb. Touto směrnicí se upravuje zejména dělení ústavů sociální péče, postup při přijímání do ústavů, poskytování lázeňské péče a rekreace obyvatelům ústavů, poskytování péče formou týdenního pobytu, stanovení počtu svěřenců ve výchovných skupinách v ústavech sociální péče pro mládež.

Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1985. Bude uveřejněna ve Věstníku vlády ČSR pro národní výbory a ve Zpravodaji ministerstva práce a sociálních věcí ČSR, částka 6/1984, řada B a lze do ní nahlédnout na ministerstvu práce a sociálních věcí ČSR, na krajských národních výborech na odborech sociálních věcí a pracovních sil a na okresních národních výborech na odborech sociálních věcí a zdravotnictví.

Přesunout nahoru