Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o9/c22/1984 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 22/1984
Platnost od 09.11.1984
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo podle § 46 a 47 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, výnos čj. ČIL-482-17.10.1983 ze dne 18. 7. 1984, kterým se prohlašují další zdroje přírodních minerálních vod za přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody stolní.

Za přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody stolní se prohlašují přírodní minerální vody nacházející se v kat. územích Velké Losiny, Darkov, Karviná-město, Františkovy Lázně, Radošov a Břvany, které budou využívány k účelům léčebně preventivní péče a pro účely zřídelních organizací Československých státních lázní a zřídel, generálního ředitelství ČSR.

Tímto výnosem se dále stanoví názvy jednotlivých přírodních léčivých zdrojů a přírodních minerálních vod stolních, jejich klasifikace a ochrana.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. září 1984. Je uveřejněn pod č. 12/1984 Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR. Je možno do něj nahlédnout na Českém inspektorátu lázní a zřídel ministerstva zdravotnictví ČSR, na odborech zdravotnictví krajských národních výborů a odborech zdravotnictví a sociálních věcí okresních národních výborů a u příslušných krajských a okresních hygieniků.

Přesunout nahoru