Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c22/1984 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 22/1984
Platnost od 09.11.1984
Účinnost od 01.01.1985
Zrušeno k 01.05.1992 (143/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

vydalo podle § 43 odst. 1 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky, ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a Ústřední radou odborů výnos čj. 51-12430-3156 ze dne 12. září 1984 o odměňování technickohospodářských pracovníků.

Výnos nabývá účinnosti v působnosti federálních ministerstev hutnictví a těžkého strojírenství, všeobecného strojírenství, elektrotechnického průmyslu, paliv a energetiky, dopravy a spojů, ministerstev průmyslu, stavebnictví, zemědělství a výživy a lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky dnem 1. ledna 1985; v působnosti ostatních ústředních orgánů dnem a za podmínek stanovených zvláštním opatřením federálního ministerstva práce a sociálních věcí v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky, ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a Ústřední radou odborů. V jednotlivých organizacích však nabývá účinnosti až dnem, který podle podmínek a kritérií stanovených usnesením vlády ČSSR č. 32 ze dne 2. února 1984 určí příslušný nadřízený orgán, a pokud jde o organizace řízené (spravované) národními výbory, krajský národní výbor.

Dnem účinnosti tohoto výnosu se zrušují tyto předpisy, popřípadě ta jejich ustanovení, která upravují odměňování technickohospodářských pracovníků: 1. Výnos federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, federálního ministerstva všeobecného strojírenství a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu č. 2/1981 ze dne 30. září 1981 o odměňování technickohospodářských pracovníků (reg. v částce 34/1981 Sb.), 2. Výnos federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 5/1982, federálního ministerstva všeobecného strojírenství č. 3/1982 a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu č. 3/1982 ze dne 13. července 1982, kterým se vydává kvalifikační katalog technickohospodářských funkcí a pracovních činností a mění a doplňují některá ustanovení výnosu č. 2/1981 (reg. v částce 27/1982 Sb.), 3. Výnos federálního ministerstva všeobecného strojírenství č. 1/1984 ze dne 26. dubna 1984 o mzdovém zvýhodnění pracovníků ve výrobě a zpracování výbušin, s výjimkou § 4 o stabilizačních odměnách (reg. v částce 14/1984 Sb.), 4. Výnos federálního ministerstva paliv a energetiky č. 5/1981 ze dne 18. listopadu 1981 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích v působnosti federálního ministerstva paliv a energetiky (reg. v částce 6/1982 Sb.) ve znění výnosu č. 2/1982 ze dne 10. března 1982 (reg. v částce 12/1982 Sb.), 5. Výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 27. listopadu 1981 čj. 22700/1981-03 o odměňování technickohospodářských pracovníků (reg. v částce 5/1982 Sb.), 6. Výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 26. ledna 1984 čj. 7 576/83-03 o odměňování technickohospodářských pracovníků, v organizacích VHJ Železniční stavebnictví (reg. v částce 14/1984 Sb.), 7. Výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 24. ledna 1984 čj. 7574/1983-03 o odměňování technickohospodářských pracovníků podniku ČSD - Jídelní a lůžkové vozy (reg. v částce 14/1984 Sb.), 8. Výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 4. září 1978 čj. 20 872/1978-03 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizaci Nakladatelství dopravy a spojů (reg. v částce 32/1978 Sb.), 9. Výnos federálního ministerstva spojů ze dne 17. prosince 1981 čj. 13229/1981-53 o odměňování technickohospodářských a provozních pracovníků (reg. v částce 17/1982 Sb.), 10. Výnos federálního ministerstva zahraničního obchodu ze dne 8. listopadu 1982 č. 19/1982 Věstníku FMZO o odměňování technickohospodářských pracovníků (reg. v částce 5/1983 Sb.), 11. Rozkaz ministra vnitra ČSSR ze dne 30. prosince 1982 č. 26 o odměňování pracovníků Stavební výroby federálního ministerstva vnitra (reg. v částce 7/1983 Sb.), 12. Výnos č. 6 Správy federálních hmotných rezerv ze dne 25. listopadu 1982 čj. SP-192/82 o odměňování technickohospodářských pracovníků v závodech Správy federálních hmotných rezerv (reg. v částce 9/1983 Sb.), 13. Výnos ústředního ředitele Československého rozhlasu ze dne 30. ledna 1976 č. 20/1976 Ústředního věstníku Čs. rozhlasu o odměňování technickohospodářských pracovníků Československého rozhlasu (reg. v částce 8/1976 Sb.) ve znění výnosu ze dne 29. září 1978 č. 45/1978 Ústř. věstníku Čs. rozhlasu (reg. v částce 7/1979 Sb.) a výnosu ze dne 1. listopadu 1982 č. 71/1982 Ústř. věstníku Čs. rozhlasu (reg. v částce 12/1983 Sb.), 14. Rozhodnutí ústředního ředitele Československé televize č. 33 ze dne 16. listopadu 1982 o odměňování technickohospodářských pracovníků v Československé televizi (reg. v částce 6/1983 Sb.), 15. Výnos ústředního ředitele Československého filmu ze dne 31. května 1976 č. 37 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích Československého filmu na území České socialistické republiky (reg. v částce 33/1976 Sb.) ve znění výnosu ze dne 1. září 1983 č. 54 (reg. v částce 6/1984 Sb.), 16. Výnos ústředního ředitele Čs. filmu ze dne 20. září 1983 č. 55 o odměňování technickohospodářských pracovníků v kinech a správách kin (reg. v částce 14/1984 Sb.), 17. Výnos federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 12 ze dne 30. září 1981 o odměňování technickohospodářských pracovníků v samostatných projektových a inženýrských organizacích a útvarech hlavních architektů (reg. v částce 34/1981 Sb.), 18. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 25. ledna 1983 čj. F 314 -5311-3131,010782 o odměňování pracovníků závodních a školních stravovacích a ubytovacích zařízení (reg. v částce 13/1983 Sb.), 19. Výnos ministerstva průmyslu České socialistické republiky č. 3/1981 ze dne 1. prosince 1981 o odměňování technickohospodářských pracovníků (reg. v částce 7/1982 Sb.), 20. Výnos č. 2/1983 ministerstva průmyslu České socialistické republiky ze dne 20. července 1983 o odměňování technickohospodářských pracovníků závodu Music-export, oborového podniku Československé hudební nástroje, Hradec Králové (reg. v částce 25/1983 Sb.), 21. Výnos ministerstva průmyslu České socialistické republiky č. 1/1984 ze dne 9. března 1984 o mzdovém zvýhodnění pracovníků výroby a zpracování výbušin, s výjimkou § 4 o stabilizačních odměnách, 22. Úprava ministerstva průmyslu Slovenské socialistické republiky č. 3/1981-E o odměňování technickohospodářských pracovníků (reg. v částce 10/1982 Sb.), 23. Výnos ministerstva průmyslu Slovenské socialistické republiky č. 1/1984-E ze dne 30. března 1984 o mzdovém zvýhodnění pracovníků výroby a zpracování výbušin, s výjimkou čl. 4 o stabilizačních odměnách, 24. Výnos ministerstva stavebnictví České socialistické republiky č. 7 ze dne 14. prosince 1981 čj. 340/110/OEP-1/81 o odměňování technickohospodářských pracovníků (reg. v částce 11/1982 Sb.), 25. Úprava ministerstva stavebnictví Slovenské socialistické republiky ze dne 10. prosince 1981 čj. 230-1670/1981 o odměňování technickohospodářských pracovníků, 26. Výnos ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky ze dne 20. ledna 1982 čj. 160/82-223 o odměňování technickohospodářských pracovníků ve státních organizacích a společných zemědělských podnicích v odvětví zemědělství v působnosti ministerstva zemědělství a výživy ČSR (reg. v částce 32/1982 Sb.), 27. Výnos ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky ze dne 18. dubna 1978 čj. 2034/1977-233 o odměňování pracovníků Podniku racionalizace řízení a výpočetní techniky ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, 28. Výnos ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky ze dne 10. června 1982 čj. 882/82-532 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích potravinářského průmyslu v působnosti ministerstva zemědělství a výživy ČSR a v potravinářských národních podnicích řízených krajskými národními výbory a NVP v ČSR (reg. v částce 10/1983 Sb.), 29. Výnos ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky ze dne 1. března 1983 čj. 155/ 1983-224 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích zemědělského stavebnictví v působnosti ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, 30. Výnos ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky ze dne 27. března 1984 čj. 797/84-224 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích Bioveta Ivanovice na Hané, n. p. a Bioveta Terezín, n. p. řízených Státní veterinární správou v působnosti ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, 31. Výnos ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky ze dne 1. února 1984 čj. 314/84-224 o odměňování technickohospodářských pracovníků ve strojírenských organizacích v odvětví zemědělství v působnosti ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, 32. Výnos ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky ze dne 22. června 1983 čj. 1453/83-224 o odměňování technickohospodářských pracovníků ve strojírenských organizacích v působnosti ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, 33. Výnos ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky ze dne 8. března 1983 čj. 830/1983 o odměňování technickohospodářských pracovníků ve veterinárních rozpočtových organizacích, 34. Úprava ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky ze dne 30. listopadu 1981 čj. 11312/81-PS o odměňování technickohospodářských pracovníků ve státních organizacích a společných zemědělských podnicích v odvětví zemědělství v působnosti ministerstva zemědělství a výživy SSR, 35. Úprava ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky ze dne 17. května 1982 čj. 4913/1982-PS o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích potravinářského průmyslu v působnosti ministerstva zemědělství a výživy SSR, 36. Úprava ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky ze dne 1. září 1982 čj. 7627/1982-PS o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích stavební výroby v působnosti ministerstva zemědělství a výživy SSR, 37. Úprava ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky ze dne 30. září 1982 čj. 8609/1982-PS o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích strojírenské výroby v působnosti ministerstva zemědělství a výživy SSR, 38. Úprava ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky ze dne 28. července 1983 čj. 3369/1983- PS o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích zdravotnické výroby v působnosti ministerstva zemědělství a výživy SSR, 39. Úprava ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky ze dne 15. února 1983 čj. 261/1983-PS o odměňování technickohospodářských pracovníků rozpočtových organizací veterinární služby, 40. Výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky ze dne 27. července 1982 čj. 13562/OEVH/3/83 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích vodního hospodářství (reg. v částce 33/1982 Sb.), 41. Výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky ze dne 30. listopadu 1982 čj. 38628/2620/OELH/82 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích lesního hospodářství (reg. v částce 24/1983 Sb.) ve znění výnosu ze dne 6. dubna 1984 čj. 40180/857/OELH/84 (reg. v částce 14/1984 Sb.), 42. Úprava ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky ze dne 15. března 1982 čj. 2282/334/82-320 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích vodního hospodářství (reg. v částce 32/1982 Sb.), 43. Úprava ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky ze dne 1. května 1982 čj. 230-2101/201/82-EP o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích lesního hospodářství (reg. v částce 32/1982 Sb.), 44. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky ze dne 15. června 1982 čj. MH/4-587/5509/1982 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích místního hospodářství (reg. v částce 21/1982 Sb.) ve znění výnosu ze dne 29. června 1983 čj. MH/4-784/7440/1983 (reg. v částce 23/1983 Sb.), 45. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky čj. SD/33-101/82 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství (reg. v částce 25/1982 Sb.), 46. Příloha - kvalifikační katalog technickohospodářských funkcí a pracovních činností - výnosu ministerstva vnitra České socialistické republiky ze dne 11. dubna 1975 čj. MH/4-293/3503/1975 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích místního hospodářství (reg. v částce 31/1977 Sb.), 47. Úprava ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky ze dne 5. července 1982 čj. MH-1295/203/1982 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích místního hospodářství (reg. v částce 32/1982 Sb.) ve znění úpravy ze dne 25. listopadu 1983 čj. MH-2459/203/1983 (reg. v částce 5/1984 Sb.), 48. Úprava ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky ze dne 1. července 1982 čj. SD-3234/82-4 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství (reg. v částce 5/1983 Sb.), 49. Výnos ministerstva obchodu České socialistické republiky ze dne 5. ledna 1982 č. 1/1982 Věstníku MO ČSR o odměňování technickohospodářských pracovníků (reg. v částce 9/1982 Sb.), 50. Výnos ministerstva obchodu České socialistické republiky ze dne 28. června 1978 čj. 33110/78 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizaci Merkur, reklamní podnik (reg. v částce 22/1978 Sb.), 51. Výnos ministerstva obchodu České socialistické republiky ze dne 4. října 1983 čj. 3414/83 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizaci státního obchodu IMEX, 52. Úprava ministerstva obchodu Slovenské socialistické republiky ze dne 14. ledna 1982 č. 1/1982 Věstníku MO SSR o odměňování technickohospodářských pracovníků (reg. v částce 25/1982 Sb.), 53. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky ze dne 2. září 1982 čj. EP-600-20.7.1982 o odměňování technickohospodářských pracovníků v hospodářských organizacích v působnosti ministerstva zdravotnictví ČSR (reg. v částce 32/1982 Sb.), 54. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky ze dne 21. září 1978 čj. E/PM-600-13.9.1978 o úpravě platových poměrů technickohospodářských a provozních pracovníků středních zdravotnických škol a domovů mládeže v oboru působnosti ministerstva zdravotnictví ČSR, 55. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky ze dne 28. května 1982 čj. EP-600-26.5.1982 o odměňování technickohospodářských pracovníků ve zdravotnických rozpočtových organizacích (reg. v částce 18/1982 Sb.) ve znění výnosu ze dne 25. ledna 1983 čj. EP-600-17.1.1983 (reg. v částce 10/1983 Sb.), 56. Úprava ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky ze dne 17. srpna 1982 čj. Z-6000/1982-C/4 o odměňování technickohospodářských pracovníků v hospodářských organizacích v působnosti ministerstva zdravotnictví SSR (reg. v částce 1/1983 Sb.), 57. Úprava ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky ze dne 31. května 1982 čj. Z-3950/1982-C/4 o odměňování technickohospodářských pracovníků ve zdravotnických rozpočtových organizacích (reg. v částce 1/1983 Sb.) ve znění úpravy ze dne 10. května 1983 čj. Z- 1475/1983-C/4 (reg. v částce 24/1983 Sb.), 58. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 4. ledna 1979 čj. 34507/78-42 o odměňování technickohospodářských pracovníků ve výpočetních střediscích škol a výchovných zařízení spravovaných národními výbory (reg. v částce 5/1979 Sb.) ve znění výnosu ze dne 23. června 1982 čj. 17924/1982-42 (reg. v částce 24/1982 Sb.), 59. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 30. září 1982 čj. 25353/82-42 o odměňování technickohospodářských pracovníků v národním podniku Komenium (reg. v částce 32/1982 Sb.) ve znění výnosu ze dne 21. června 1983 (reg. v částce 26/1983 Sb.), 60. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 30. září 1982 čj. 22965/82-42 o odměňování technickohospodářských pracovníků školních zemědělských podniků vysokých škol v působnosti ministerstva školství ČSR a školních statků škol řízených národními výbory (reg. v částce 33/1982 Sb.), 61. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 22. ledna 1981 čj. 34 386/80-42 o odměňování technickohospodářských pracovníků výpočetních středisek vysokých škol v působnosti ministerstva školství ČSR (reg. v částce 9/1981 Sb.), 62. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 30. října 1978 o odměňování technickohospodářských pracovníků ve Státním pedagogickém nakladatelství, 63. Úprava ministerstva školství Slovenské socialistické republiky ze dne 25. května 1983 čj. 6599/1983-44 o odměňování technickohospodářských pracovníků účelových zemědělských zařízení (reg. v částce 26/1983 Sb.), 64. Úprava ministerstva školství Slovenské socialistické republiky ze dne 25. května 1983 čj. 6600/1983-44 o odměňování technickohospodářských pracovníků účelových lesních zařízeni (reg. v částce 26/1983 Sb.), 65. Úprava ministerstva školství Slovenské socialistické republiky ze dne 16. května 1984 čj. 5770/1984-44 o odměňování technickohospodářských pracovníků v hospodářských organizacích přímo řízených ministerstvem školství SSR, 66. Úprava ministerstva školství Slovenské socialistické republiky ze dne 28. února 1978 čj. 2805/1978-X/3 o odměňování technickohospodářských pracovníků výpočetních středisek v odvětví školství (reg. v částce 13/1978 Sb.), 67. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 30. června 1983 čj. 11311/83-V/3 o odměňování technickohospodářských pracovníků (reg. v částce 6/1984 Sb.), 68. Úprava ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky ze dne 1. září 1983 čj. MK-5611/1983-13/PaM o odměňování technickohospodářských pracovníků (reg. v částce 6/1984 Sb.), 69. Výnos ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 21. dubna 1983 čj. 431-1112-17.3.1983 o odměňování technickohospodářských pracovníků v zařízeních sociálního zabezpečení (reg. v částce 19/1983 Sb.), 70. Úprava ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky ze dne 12. května 1983 čj. 422-1681/1983 o odměňování technickohospodářských pracovníků v zařízeních sociálního zabezpečení, 71. Výnos Českého geologického úřadu č. 2 ze dne 1. června 1982 o odměňování technickohospodářských pracovníků (reg. v částce 24/1982 Sb.), 72. Úprava Slovenského geologického úřadu č. 2 ze dne 11. května 1982 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích v působnosti Slovenského geologického úřadu (reg. v částce 32/1982 Sb.), 73. Výnos Českého úřadu geodetického a kartografického ze dne 9. listopadu 1982 čj. 4599/1982-22 o odměňování technickohospodářských pracovníků (reg. v částce 30/1982 Sb.), 74. Úprava Slovenského úřadu geodézie a kartografie ze dne 1. listopadu 1982 čj. 2-3500/1982 o odměňování technickohospodářských pracovníků (reg. v částce 6/1983 Sb.), 75. Úprava generálního ředitele Slovenského filmu ze dne 1. prosince 1983 č. 13 o odměňování technickohospodářských pracovníků, 76. Úprava generálního ředitele Slovenského filmu ze dne 1. prosince 1983 č. 14 o odměňování technickohospodářských pracovníků v kinech a na správách kin, 77. Výnos Českého statistického úřadu ze dne 18. září 1980 čj. 10 808/80-04 o odměňování technickohospodářských pracovníků Statistického a evidenčního vydavatelství tiskopisů v Praze (reg. v částce 15/1981 Sb.), 78. Úprava Slovenského statistického úřadu ze dne 19. listopadu 1980 čj. 2480/1980-10 o odměňování technickohospodářských pracovníků Statistického a evidenčního vydavatelství tiskopisů, n. p. Bratislava (reg. v částce 23/1981 Sb.), 79. Směrnice Ústřední rady družstev ze dne 17. října 1983 čj. 23-1441/83 o odměňování pracovníků Svépomoci, vydavatelského, nakladatelského a obchodního podniku Ústřední rady družstev (reg. v částce 32/1983 Sb.), 80. Směrnice Ústřední rady družstev ze dne 18. ledna 1983 čj. 23-2048/82 o odměňování pracovníků družstevních podniků pro zahraniční obchod v působnosti Ústřední rady družstev (reg. v částce 12/1983 Sb.), 81. Směrnice Českého svazu výrobních družstev ze dne 4. listopadu 1981 č. 23 o odměňování technickohospodářských pracovníků ve výrobních družstvech (reg. v částce 6/1983 Sb.) ve znění směrnice ze dne 30. srpna 1983 č. 57 (reg. v částce 3/1984 Sb.), 82. Směrnice Českého svazu výrobních družstev č. 48 ze dne 4. listopadu 1981 o odměňování technickohospodářských pracovníků v podnicích řízených Českým svazem výrobních družstev (reg. v částce 6/1983 Sb.), 83. Směrnice Slovenského svazu výrobních družstev ze dne 21. prosince 1981 č. 639 o odměňování technickohospodářských pracovníků ve výrobních družstvech, 84. Směrnice Českého svazu spotřebních družstev ze dne 15. února 1982 č. 5 o odměňování technickohospodářských pracovníků (reg. v částce 6/1983 Sb.), 85. Směrnice Slovenského svazu spotřebních družstev ze dne 29. března 1982 č. 3 o odměňování technickohospodářských pracovníků, 86. Směrnice Českého svazu bytových družstev ze dne 23. února 1982 č. 10 o odměňování technickohospodářských pracovníků, 87. Směrnice Slovenského svazu bytových družstev ze dne 24. listopadu 1982 čj. 60/8 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích bytového družstevnictví. V jednotlivých organizacích platí tyto předpisy do dne, kdy v nich nabude výnos účinnosti.

Výnos byl zaslán federálním ústředním orgánům a prostřednictvím ministerstev práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky ústředním orgánům republik a krajským národním výborům, u nichž lze do něj nahlédnout. Výnos bude vydán jako samostatná publikace a rozeslán zainteresovaným organizacím.

Opatření čj. 515-19738-5122 ze dne 30. srpna 1985 stanoví datum účinnosti výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí čj. 51-12430-3156 ze dne 12. září 1984 o odměňování technickohospodářských pracovníků (reg. v částce 22/1984 Sb.) v působnosti ústředních orgánů uvedených v § 1 odst. 1 písm. b), d), e) a f) tohoto výnosu dnem 1. října 1985. V jednotlivých organizacích však nabývá výnos účinnosti až dnem, který podle podmínek a kritérií stanovených pro druhou etapu programu zvýšení ekonomické účinnosti mzdové soustavy určí příslušný nadřízený orgán, a pokud jde o organizace řízené (spravované) národními výbory, krajský národní výbor.

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo podle § 43 odst. 1 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky, ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a Ústřední radou odborů výnos čj. 514-33885-5112 ze dne 13. července 1987, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 12. září 1984 čj. 51-12430-3156 o odměňování technickohospodářských pracovníků (reg. v částce 22/1984 Sb.). Výnosem se mění a doplňují zejména ustanovení o mzdě za práci přesčas, o příplatku za práci v odpoledních směnách a o sobotách a nedělích, o uplatnění stupnic mzdových tarifů a kvalifikační katalog technickohospodářských funkcí. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. září 1987. Výnos byl zaslán federálním ústředním orgánům, ústředním orgánům republik a krajským národním výborům, u nichž lze do něj nahlédnout. Výnos bude publikován ve Zpravodaji federálního ministerstva práce a sociálních věcí a v Ústředním věstníku ČSR a SSR.

Pro zaměstnavatele a zaměstnance, na které se vztahuje část druhá zákona č. 1/1992 Sb., se po dni jeho účinnosti nepoužijí: Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 51-12430-3156 z 12. 9. 1984 o odměňování technickohospodářských pracovníků (reg. částka 22/1984 Sb.), ve znění opatření federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 30. 8. 1985 č. j. 515-19738-5122 (reg. částka 22/1985 Sb.) a výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 13. 7. 1987 č. j. 514-33885-5112 (reg. částka 17/1987 Sb.).

Přesunout nahoru