Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c22/1984 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 22/1984
Platnost od 09.11.1984
Účinnost od 01.01.1985
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství, federální ministerstvo všeobecného strojírenství a federální ministerstvo elektrotechnického průmyslu

vydala podle ustanovení § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu výnos federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, federálního ministerstva všeobecného strojírenství a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu č. 2/1984, kterým se mění a doplňuje výnos FMHTS, FMVS a FMEP o odměňování dělníků.

Výnosem se mění a doplňují ustanovení výnosu FMHTS, FMVS a FMEP č. 3/1981 o odměňování dělníků. Současně se ruší výnos FMHTS, FMVS a FMEP č. 1/1982 (registrován v částce 9/1983 Sb.).

Výnos se vztahuje na pracovníky dělnických povolání organizací resortů hutnictví a těžkého strojírenství, všeobecného strojírenství a elektrotechnického průmyslu s výjimkou projektových a centrálně řízených výzkumně-vývojových organizací.

Výnos nabývá účinnosti pro jednotlivé organizace a jejich pracovníky dělnických povolání dnem, který stanoví příslušné ministerstvo, a to postupně od 1. ledna 1985.

Výnos FMHTS, FMVS a FMEP č. 2/1984 je publikován ve Zpravodaji FMHTS č. 3-4/1984, ve Věstníku FMVS č. 6/1984 a ve Věstníku FMEP č. 3/1984. Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu hutnictví a těžkého strojírenství, federálním ministerstvu všeobecného strojírenství a federálním ministerstvu elektrotechnického průmyslu a na generálních ředitelstvích VHJ a v organizacích přímo řízených těmito ministerstvy.

Přesunout nahoru