Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c22/1984 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 22/1984
Platnost od 09.11.1984
Účinnost od 01.10.1984
Zrušeno k 01.01.1995 (204/1994 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Federální ministerstvo financí

vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s Ústředním výborem odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu směrnice pro poskytováni osobních ochranných pracovních prostředků v resortu federálního ministerstva financí čj. XI/2 - 15 440/84 a seznam povolání v resortu federálního ministerstva financí, jimž se poskytují osobní ochranné pracovní prostředky. Směrnice i seznam nabývají účinnosti dnem 1. října 1984 a lze do nich nahlédnout na federálním ministerstvu financí.

Těmito směrnicemi a seznamem se zrušují dnem 30. září 1984 směrnice federálního ministerstva financí čj. XI/1 - 14 546/1972 ze dne 1. července 1972 pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků v resortu federálního ministerstva financí, seznam povolání v resortu federálního ministerstva financi, jimž se poskytují osobní ochranné pracovní prostředky čj. XI/1 - 14 546/1972, I. dodatek čj. XI/1 - 28 796/75 ze dne 9. prosince 1975 a II. dodatek čj. XI/1 - 15 987/1978 ze dne 31. prosince 1978.

Přesunout nahoru