Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c22/1984 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 22/1984
Platnost od 09.11.1984
Účinnost od 01.01.1985
Zrušeno k 01.01.1995 (266/1994 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Federální ministerstvo dopravy

vydalo v dohodě s federálním ministerstvem národní obrany a ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 21 odst. 2 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách, podle § 57 odst. 1 zákona č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasilatelství, podle § 19 odst. 3 zákona č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 126/1964 Sb. a podle § 392 odst. 5 hospodářského zákoníku výnos ze dne 8. října 1984 čj. 9737/84-025 o přepravách vojenských kontejnerových zásilek.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1985 a je uveřejněn ve Věstníku dopravy č. 23/1984. Tento výnos je k nahlédnutí u všech organizací v působnosti federálního ministerstva dopravy.

Přesunout nahoru