Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o14/c22/1984 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 22/1984
Platnost od 09.11.1984
Účinnost od 09.11.1984
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky

vydalo podľa § 43 ods. 2 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev a podľa § 95 Zákonníka práce po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy úpravu Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 23. februára 1984 č. 2317/1984-44 o odmeňovaní robotníkov v hospodárskych organizáciách priamo riadených Ministerstvom školstva Slovenskej socialistickej republiky.

Úprava sa vzťahuje na robotníkov národného podniku Učebné pomôcky, Banská Bystrica a národného podniku Psychodiagnostické a didaktické testy, Bratislava.

Úprava zrušila úpravu Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky zo 7. mája 1980 č. 6805/1980-44 o odmeňovaní robotníkov v národnom podniku Učebné pomôcky, Banská Bystrica, registrovanú v čiastke 25/1980 Zb.

Do úpravy možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej socialistickej republiky a v národných podnikoch Učebné pomôcky, Banská Bystrica a Psychodiagnostické a didaktické testy, Bratislava.

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky vydalo podľa § 43 ods. 2 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy výnos Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 23. júla 1987 č. 5 876/1987-44, ktorým sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 23. februára 1984 č. 2 317/1984-44 o odmeňovaní robotníkov v hospodárskych organizáciách priamo riadených Ministerstvom školstva Slovenskej socialistickej republiky (reg. v čiastke 22/1984 Zb.). Výnos sa vzťahuje na robotníkov národného podniku Psychodiagnostické a didaktické testy, Bratislava a Učebné pomôcky, Banská Bystrica. Výnos nadobúda účinnosť 1. septembrom 1987 a bude uverejnený vo Zvestiach Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR v ročníku 1987 zošite 8, možno do neho nahliadnuť na Ministerstve školstva Slovenskej socialistickej republiky a v národných podnikoch Učebné pomôcky, Banská Bystrica a Psychodiagnostické a didaktické testy, Bratislava.

Přesunout nahoru