Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o9/c20/1984 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 20/1984
Platnost od 11.10.1984
Účinnost od 11.05.1984
Zrušeno k 01.01.1986 (o11/c1/1986 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální statistický úřad

vydal v součinnosti s Českým statistickým úřadem a Slovenským statistickým úřadem podle § 35 odst. 2 ve spojení s § 8 odst. 2 písm. b) zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací,

1. výnos ze dne 27. 4. 1984 (č. Vk 2632/84), kterým se mění směrnice „16/1 MH-VD“.

V návaznosti na usnesení vlády ČSSR č. 268/1983 a navazující usnesení vlády ČSR č. 282/1983 a vlády SSR č. 426/1983 a v souladu s výnosem FSÚ č. Vk 2644/84 z 26. března 1984 o „realizaci vývozu výrobních podniků“, se mění text směrnic k státním statistickým výkazům pro vykazující jednotky „16/1 MH-VD“ za úsek místní hospodářství a výrobní družstva, schválených dne 20. 8. 1982 pod č. Vk 1845/83, s účinností od 1. 1. 1983.

Tento výnos nabývá účinnosti dnem 11. května 1984 a byl publikován pod poř. č. 10 v částce 5 Zpravodaje ústředních statistických orgánů. Je možno do něj nahlédnout u všech orgánů státní statistiky;

2. výnos ze dne 10. 5. 1984 (č. Vk 2658/84), kterým se doplňuje příloha k směrnicím 14 VO „Seznam zboží pro celostátní vykazování ve vnitřním obchodě“.

Do seznamu zboží pro celostátní vykazování ve vnitřním obchodě se v důsledku dalšího rozvoje sortimentu průmyslových výrobků, prodávaných obchodními organizacemi, doplňují nové položky.

Tento výnos nabývá účinnosti dnem 1. června 1984 a byl publikován pod poř. č. 11 v částce 5 Zpravodaje ústředních statistických orgánů. Je možno do něj nahlédnout u všech orgánů státní statistiky.

Přesunout nahoru