Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c20/1984 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 20/1984
Platnost od 11.10.1984
Účinnost od 01.07.1984
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministr vnitra Československé socialistické republiky

vydal podle § 23 odst. 1 a § 206 odst. 2 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí dne 13. června 1984 rozkaz č. 7 - Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání příslušníků Pohraniční stráže a vojáků vojsk ministerstva vnitra ve vojenské činné službě a přiznávání finančního příspěvku při jiném poškození na zdraví.

Rozkaz nabyl účinnosti dnem 1. července 1984; zrušuje se jím rozkaz ministra vnitra Československé socialistické republiky ze dne 8. června 1973 č. 25, kterým byly vydány směrnice o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání vojáků v činné službě vojsk ministerstva vnitra (reg. v částce 22/1973 Sb.).

Do rozkazu lze nahlédnout na federálním ministerstvu vnitra.

Ministr vnitra Československé socialistické republiky vydal podle § 206 odst. 2 zákoníku práce, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí dne 7. srpna 1987 rozkaz č. 13 - Změna a doplnění některých ustanoveni RMV ČSSR č. 7/1984 - Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání příslušníků Pohraniční stráže a vojáků vojsk ministerstva vnitra ve vojenské činné službě a přiznávání finančního příspěvku při jiném poškození na zdraví (čj. H-230/FP-87). Rozkaz nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1988. Rozkazem se mění a doplňuje RMV ČSSR č. 7/1984 - Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání příslušníků Pohraniční stráže a vojáků vojsk ministerstva vnitra ve vojenské činné službě a přiznávání finančního příspěvku při jiném poškození na zdraví (reg. v částce 20/1984 Sb.); zvyšují se částky finančního příspěvku přiznávaného ke zmírnění škody vzniklé poškozením zdraví ve zvláštních případech a rozšiřují podmínky pro přiznání jednorázového mimořádného odškodnění poškození na zdraví trestnou činností. Do rozkazu lze nahlédnout ve federálním ministerstvu vnitra.

Přesunout nahoru