Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c20/1984 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 20/1984
Platnost od 11.10.1984
Účinnost od 01.02.1984
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo národní obrany

vydalo

2. podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků Československé lidové armády

a) výnos ze dne 15. března 1984 čj. 8052-FS/5-1984, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 23. prosince 1982 čj. 7201-FS/5-1982 o odměňování technickohospodářských pracovníků trustu podniků Vojenských lesů a statků v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. v částce 14/1983 Sb.).

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1984;

Do výše uvedených výnosů je možno nahlédnout na federálním ministerstvu národní obrany.

Přesunout nahoru