Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o34/c20/1984 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 20/1984
Platnost od 11.10.1984
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

po dohode s ústrednými orgánmi štátnej správy podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody vydalo úpravu z 30. 4. 1984 č. 2597/1984 - 32 o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie „Šarkanica“. Jej účelom je ochrana geologicky a geomorfologicky významnej časti Muránskej planiny so zachovanými prirodzenými skalnými a lesnými biocenózami s bohatým zastúpením chránených a iných zriedkavých i ohrozených druhov rastlín a živočíchov na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.

Táto úprava nadobúda účinnosť 1. júlom 1984.

Úprava, ktorá obsahuje podmienky ochrany štátnej prírodnej rezervácie, je spolu s mapou uložená na Ministerstve kultúry SSR, na Ústredí štátnej ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši, na jeho stredisku v Bratislave, na Správe chránenej krajinnej oblasti Muránska planina v Revúcej, ďalej na krajských ústavoch štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici a Prešove a na okresných národných výboroch v Rimavskej Sobote a Rožňave. Na uvedených orgánoch možno do úpravy nazrieť.

Přesunout nahoru