Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o33/c20/1984 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 20/1984
Platnost od 11.10.1984
Účinnost od 01.07.1984
Zrušeno k 12.06.1992 (251/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků zdravotnictví:

1. výnos ze dne 27. června 1984 čj. EP-600-21.5.1984, o opatření ke zvýšení hmotné zainteresovanosti lékařů a farmaceutů na práci ve vybraných místech Severočeského kraje a v okrese Sokolov,

2. výnos ze dne 27. června 1984 čj. EP-602-25.5.1984, o poskytování náborových příspěvků lékařům a farmaceutům ve vybraných místech Severočeského kraje a v okrese Sokolov.

Oba výnosy nabyly účinnost dnem 1. července 1984;

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků zdravotnictví výnos ze dne 16. prosince 1987 čj. EP-602-3.12.1987, kterým se doplňuje výnos ze dne 27. června 1984 čj. EP-602-25.5.1984 o poskytování náborových příspěvků lékařům a farmaceutům ve vybraných místech Severočeského kraje a v okrese Sokolov (reg. v částce 20/1984 Sb.). Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1988.

3. směrnice ze dne 5. června 1984 čj. EP-600-21.5.1984, jimiž se upravuje postup při poskytování odměn závodním obvodním lékařům a dalším zdravotnickým pracovníkům organizacemi.

Směrnice byly vydány k provedení některých ustanovení výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 16. srpna 1977 čj. II/5-1152/77-7419 ve znění výnosu ze dne 7. prosince 1983 čj. 314-5901-3120,051083, o poskytování odměn závodním obvodním lékařům. Byly jimi nahrazeny směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR ze dne 11. října 1977 čj. E/PM-600-6.10.1977 upravující postup při poskytování odměn závodním obvodním lékařům organizacemi (reg. v částce 21/1977 Sb.).

Do předpisů uvedených pod bodem 1 a 2 lze nahlédnout v odborech zdravotnictví Západočeského a Severočeského krajského národního výboru, do předpisu uvedeného pod bodem 3 ve všech ústavech národního zdraví, na odborech zdravotnictví všech KNV (NV hl. m. Prahy) v České socialistické republice a do všech uvedených předpisů na ministerstvu zdravotnictví České socialistické republiky.

Přesunout nahoru