Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o28/c20/1984 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 20/1984
Platnost od 11.10.1984
Účinnost od 01.04.1984
Zrušeno k 29.05.1990 (218/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, ve znění pozdějších předpisů, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s českým výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos ze dne 23. ledna 1984 čj. 431-1112-2.1.1984, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 5. srpna 1980, čj. 242-1112-1.8.1980 o odměňování zdravotnických pracovníků v zařízeních sociálního zabezpečení v platném znění. Výnosem se stanoví získávání další odborné přípravy pro výkon zdravotnických funkcí v odvětví sociálního zabezpečení.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. února 1984. Jeho znění je uveřejněno ve Zpravodaji ministerstva práce a sociálních věcí ČSR, řada B, částka 2/1984 a lze do něj nahlédnout na ministerstvu práce a sociálních věcí ČSR, na krajských národních výborech - v odborech sociálních věcí a pracovních sil a na okresních národních výborech - v odborech sociálních věcí a zdravotnictví.

Přesunout nahoru