Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o10/c20/1984 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 20/1984
Platnost od 11.10.1984
Účinnost od 23.06.1984
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální statistický úřad

vydal v součinnosti s Českým statistickým úřadem a Slovenským statistickým úřadem podle § 35 odst. 2 a § 8 odst. 2 písm. b) zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací,

2. výnos ze dne 15. 6. 1984 (č. VK 2734/84), k zabezpečení statistického sledování a vyhodnocování cílových úkolů stanovených k překročení ukazatelů státního plánu na rok 1984. K zajištění usnesení vlády ČSSR č. 120 ze dne 10. května 1984 o zprogresivnění úkolů státního plánu na rok 1984, jeho nezbytných úpravách a upřesnění úkolů pětiletky k přípravě plánu na rok 1985 se u státních hospodářských organizací řízených FMPE, FMHTS, FMVS, FMEP, FMD, FMS, FMZO, vládou ČSR a vládou SSR zavádí statistické sledování plnění cílových úkolů k překročení ukazatelů státního plánu.

Tento výnos nabývá účinnosti dnem schválení a vykazující jednotky podle něj předloží výkazy, uvedené v předchozích paragrafech tohoto výnosu, poprvé za měsíc červen 1984. Byl publikován pod poř. č. 13 v částce 6 Zpravodaje ústředních statistických orgánů. Je možno do něj nahlédnout u všech orgánů státní statistiky.

Přesunout nahoru