Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o8/c19/1984 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 19/1984
Platnost od 05.10.1984
Účinnost od 01.08.1984
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky

vydalo podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s ministerstvy práce a sociálních věcí ČSSR a ČSR a s českým výborem Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství pod čj. SD/33-550/84 výnos, kterým byl vydán resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie.

Tento výnos nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1984 a je uveřejněn v Dopravním a silničním zpravodaji v částce 5/84. Lze do něj nahlédnout v odborech dopravy krajských a okresních národních výborů, popřípadě na ministerstvu vnitra ČSR - Správě pro dopravu.

Ministerstvo vnitra a životního prostředí České socialistické republiky vydalo podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem zdravotnictví a sociálních věcí ČSR a s českým výborem Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství výnos čj. SD 33 - 2063/88, kterým se doplňuje výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky čj. SD 33 - 550/84, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie (reg. v částce 19/1984 Sb.). Výnos nabývá účinnosti dnem oznámení ve Sbírce zákonů a bude uveřejněn v částce 4 Věstníku vlády ČSR pro národní výbory. Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu vnitra a životního prostředí České socialistické republiky - správě pro dopravu, krajských národních výborech a Národním výboru hlavního města Prahy.

Ministerstvo vnitra a životního prostředí České socialistické republiky vydalo podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s fedrálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem zdravotnictví a sociálních věcí ČSR a s českým výborem Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství výnos ze dne 18. dubna 1989 č. j. SD/1R-78/89, kterým se doplňuje výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č. j. SD/33-550/84, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie (reg. v částce 19/1984 Sb.). Výnos nabývá účinnosti dnem oznámení ve Sbírce zákonů a bude uveřejněn v částce 2/1989 Věstníku vlády ČSR pro národní výbory. Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu vnitra a životního prostředí České socialistické republiky - Správě pro dopravu, krajských národních výborech a Národním výboru hlavního města Prahy.

Přesunout nahoru