Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c19/1984 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 19/1984
Platnost od 05.10.1984
Účinnost od 01.05.1984
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo národní obrany

vydalo podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení,, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků Československé lidové armády rozkaz ministra národní obrany ČSSR č. 5/1984, jimi se vydává 2. doplněk „Seznamu zaměstnání vykonávaných občanskými pracovníky vojenské správy a národních podniků v oboru MNO, zařazených pro účely důchodového zabezpečeni do I. a II. pracovní kategorie“ vydaného RMNO č. 11/1978 (reg. v částce 1/1979 Sb., 1. doplněk vydaný RMNO č. 8/1983 reg. v částce 24/1983 Sb.).

Doplněk seznamu nabývá účinnosti dnem 1. května 1984.

Do doplňku seznamu je možno nahlédnout na federálním ministerstvu národní obrany.

Přesunout nahoru