Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c17/1984 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 17/1984
Platnost od 13.09.1984
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

po dohode s ústrednými orgánmi štátnej správy podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody vydalo úpravu z 30. 4. 1984 č. 57/1984-32 o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie „Brzotínske skaly“. Jej účelom je ochrana zachovaného komplexu prirodzenej skalnej, lesostepnej, lesnej a sutinovej flóry a fauny Slovenského krasu so zastúpením zriedkavých endemických a reliktných spoločenstiev a druhov na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.

Táto úprava nadobúda účinnosť 1. májom 1984.

Úprava, ktorá obsahuje podmienky ochrany štátnej prírodnej rezervácie, je spolu s mapou uložená na Ministerstve kultúry SSR, na Ústredí štátnej ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši, na jeho stredisku v Bratislave, na Správe chránenej krajinnej oblasti Slovenský kras v Brzotíne, ďalej na Krajskom ústave štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Prešove a na Okresnom národnom výbore v Rožňave. Na uvedených orgánoch možno do úpravy nazrieť.

Přesunout nahoru