Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o12/c17/1984 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 17/1984
Platnost od 13.09.1984
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

po dohode s ústrednými orgánmi štátnej správy podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody vydalo úpravu z 30. 4. 1984 č. 64/1984-32 o vyhlásení chráneného náleziska „Čabraď“. Jej účelom je ochrana najbohatšieho výskytišťa plazov na území Slovenskej socialistickej republiky na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.

Zrušuje sa časť rozhodnutia Komisie Slovenskej národnej rady pre kultúru a informácie z 25. 4. 1967 číslo 6 o vyhlásení chráneného náleziska „Čabradský hradný vrch“ vymedzená úpravou z 18. 11. 1967 č. 3744/1967-osv. (Vestník Ministerstva školstva a Ministerstva kultúry a informácií, zošit 3 z 31. 1. 1968).

Táto úprava nadobúda účinnosť 1. májom 1984.

Úprava, ktorá obsahuje podmienky ochrany chráneného náleziska, je spolu s mapou uložená na Ministerstve kultúry SSR, na Ústredí štátnej ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši, na jeho stredisku v Bratislave, na Krajskom ústave štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici a na Okresnom národnom výbore vo Zvolene. Na uvedených orgánoch možno do úpravy nazrieť.

Přesunout nahoru