Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c15/1984 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 15/1984
Platnost od 16.08.1984
Účinnost od 01.04.1984
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky

vydalo podľa § 12 ods. 3 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov miestneho hospodárstva úpravu z 30. decembra 1983 č. MH-2303/220/1983, ktorou sa dopĺňa úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky z 12. októbra 1978 č. MH-1456/220/1978, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie, v znení úpravy Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky z 5. októbra 1982 č. MH-1871/220/1982.

Dopĺňa sa ňou rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do II. pracovnej kategórie o nové popisy pracovnej činnosti pri povolaniach stolár, gumár, robotník v chemickej výrobe, chemik práčovní a čistiarní a pracovník v pohrebnej službe a o nové povolania robotník v lakovni, robotník pri výrobe ochranných odevov, striekač lepiaceho laku na premietacie plochy, výškový špecialista, izolatér, kopáč, murár a lešenár.

Úprava nadobúda účinnosť 1. aprílom 1984. Bude uverejnená v Prevádzkovom spravodajstve miestneho hospodárstva; možno do nej nazrieť na odboroch miestneho hospodárstva krajských národných výborov a okresných národných výborov.

Přesunout nahoru