Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c15/1984 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 15/1984
Platnost od 16.08.1984
Účinnost od 01.03.1984
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky

vydalo podle § 172 odst. 7 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 30/1983 Sb.) a podle § 50 písm. d) zákona České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 32/1983 Sb.), v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ostatními zúčastněnými orgány a Českou odborovou radou směrnice ze dne 27. ledna 1984 čj. 31-2160-5.1.1984, kterými se mění a doplňují směrnice ze dne 19. prosince 1977 čj. 221-2160-19.12.1977 o stravovacích jednotkách v zařízeních sociální péče, registrované v částce 28/1977 Sb., ve znění směrnic ze dne 26. února 1982 čj. 221-2160-17.2.1982, registrované v částce 10/1982 Sb. Těmito směrnicemi se jednotně upravuje výše stravovacích jednotek při zotavovacích táborech, rekreačních pobytech a zájezdech obyvatel a svěřenců zařízení sociální péče.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. března 1984. Budou uveřejněny ve Zpravodaji ministerstva práce a sociálních věcí ČSR částka 2/1984, řada B a lze do nich nahlédnout na ministerstvu práce a sociálních věcí České socialistické republiky, na krajských národních výborech na odborech sociálních věcí a pracovních sil a na okresních národních výborech na odborech sociálních věcí a zdravotnictví.

Přesunout nahoru