Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c15/1984 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 15/1984
Platnost od 16.08.1984
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Federální ministerstvo spojů

v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků spojů vydalo podle § 85 odst. 1, odst. 3, § 90, § 95 odst. 3 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů Směrnice pro postup při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby a pro nařizování pracovní pohotovosti a práce přesčas č. j. 7688/13/83-I. ze dne 27. 1. 1984.

Tyto směrnice nabývají účinnosti dnem 1. 4. 1984 a lze do nich nahlédnout na federálním ministerstvu spojů, Ústředním ředitelství spojů Praha a Ústředním ředitelství spojů Bratislava.

Směrnice budou uveřejněny v částce 6/1984 Věstníku federálního ministerstva spojů.

Přesunout nahoru