Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o8/c14/1984 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 14/1984
Platnost od 03.08.1984
Účinnost od 01.05.1984
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministr vnitra Československé socialistické republiky

vydal k provedení § 7 zákona č. 63/1965 Sb., o cestovních dokladech, v dohodě s federálním ministerstvem zahraničních věcí dne 23. 3. 1984 rozkaz č. 3/1984, kterým se v příloze vydávají směrnice pro překračování státních hranic mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa v souvislosti s pracemi na státních hranicích.

Směrnice upravují způsob a důvody překračování státních hranic, vydávání a použití dokladů opravňujících k překračování státních hranic a manipulaci s nimi.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. května 1984. Je možno do nich nahlédnout na fedederálním ministerstvu vnitra - sekretariát hlavního hraničního zmocněnce nebo na správě pasů a viz.

Ministr vnitra Československé socialistické republiky vydal podle § 7 zákona č. 63/1965 Sb., o cestovních dokladech, a podle § 6 zákona č. 68/1965 Sb.. o pobytu cizinců na území Československé socialistické republiky, v dohodě s federálním ministerstvem zahraničních věcí dne 11. listopadu 1988 rozkaz č. 19, kterým se mění rozkaz ministra vnitra ČSSR č. 3 ze dne 23. března 1984 - Směrnice pro překračování státních hranic mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa v souvislosti s pracemi na státních hranicích (reg. v částce 14/1984 Sb.). Rozkaz nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1988. Do rozkazu lze nahlédnout na federálním ministerstvu vnitra a na správě pasů a víz Sboru národní bezpečnosti.

Přesunout nahoru