Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c14/1984 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 14/1984
Platnost od 03.08.1984
Účinnost od 01.02.1984
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Federální ministerstvo dopravy

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků železnic:

1. výnos ze dne 26. ledna 1984 č. j. 7577/83-0-0 3 o odměňování dělníků v organizacích výrobně hospodářské jednotky Železničního stavebnictví.

Zrušuje se výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 7. října 1974 č. 24 732/1974-0 3 o odměňování dělníků stavební a stavebně montážní činnosti v organizacích VHJ Železničního stavebnictví (reg. v částce 4/1975 Sb.), ve znění předpisů jej měnících a doplňujících a výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 7. října 1974 č. 24 733/1974-0 3 o odměňování dělníků v průmyslové výrobě a ve výrobě stavebních hmot v organizacích VHJ Železničního stavebnictví (reg. v částce 4/1975 Sb.), ve znění předpisů jej měnících a doplňujících;

Uvedené výnosy nabývají účinnosti dnem 1. února 1984 a lze do nich nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy (odbor práce a mezd) a u organizací, na které se vztahují.

Přesunout nahoru