Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c12/1984 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 12/1984
Platnost od 29.06.1984
Účinnost od 01.01.1984
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

vydalo podle § 43 odst. 1 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě se Státní plánovací komisí, federálním ministerstvem financí, ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR, ministerstvem práce a sociálních věcí SSR, Státní bankou Československou a Ústřední radou odborů, směrnice ze dne 30. prosince 1983 čj. 31-7115-3102, 051283, kterými se mění a doplňují směrnice ze dne 17. ledna 1983 čj. 31-9333 3102 o postupu při usměrňování mzdových prostředků.

Změny a doplňky uvedené v těchto směrnicích se týkají zejména podmiňujících ukazatelů k závazným limitům mzdových prostředků, přepočítacích koeficientů, podmínek pro přepočet mzdových prostředků, připočitatelných a odpočitatelných částek.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1984.

Směrnice byly rozeslány všem federálním ústředním orgánům, ústředním orgánům republik a krajským národním výborům, kde lze do nich nahlédnout.

Přesunout nahoru