Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c11/1984 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 11/1984
Platnost od 15.06.1984
Účinnost od 01.05.1984
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky

vydalo podľa § 43 ods. 2 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov miestneho hospodárstva úpravu zo 4. januára 1983 č. MH-6/203/1983 o osobnom ohodnotení technicko-hospodárskych pracovníkov v organizáciách miestneho hospodárstva.

Upravuje sa ňou poskytovanie osobného ohodnotenia technicko-hospodárskych pracovníkov v organizáciách miestneho hospodárstva riadených národnými výbormi a Ministerstvom vnútra Slovenskej socialistickej republiky. Nevzťahuje sa na pracovníkov, u ktorých sa uplatňujú mzdové tarify s rozpätím, vrátane absolventov škôl, na pracovníkov v pracovnom pomere dohodnutom na dobu určitú kratšiu ako tri mesiace, na pracovníkov pracujúcich na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, na pracovníkov odmieňaných podielovou mzdou a na pracovníkov, ktorým nemožno poskytovat' osobné ohodnotenie podľa všeobecné záväzného mzdového predpisu.

Úprava nadobúda účinnosť 1. májom 1984. Bude uverejnená v Prevádzkovom spravodajstve miestneho hospodárstva; možno do nej nazrieť na odboroch miestneho hospodárstva krajských národných výborov a okresných národných výborov.

Přesunout nahoru