Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c11/1984 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 11/1984
Platnost od 15.06.1984
Účinnost od 01.03.1984
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky

vydalo po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov drevárskeho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva podľa § 43 ods. 2 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev úpravu z 1. decembra 1983 č. 230-8059/765/1983-EP, ktorou sa mení úprava Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky z 1. marca 1982 č. 230-2100/200/1982-EP o odmeňovaní robotníkov v organizáciách lesného hospodárstva v znení úpravy č. 230-2712/288/1983-EP z 26. mája 1983 (registrované v čiastke 32/1982 Zb. a 19/1983 Zb.).

Úprava nadobúda účinnosť 1. marcom 1984.

Úprava je uverejnená v Spravodajcoví Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky v čiastke 1 z roku 1984. Možno do nej nazrieť na podnikových riaditeľstvách štátnych lesov a na Ministerstve lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky.

Přesunout nahoru