Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c10/1984 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 10/1984
Platnost od 12.06.1984
Účinnost od 01.02.1984
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky

vydalo podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 30/1983 Sb.), v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s českým výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos ze dne 9. ledna 1984 čj. 31-5035-4.11.1983, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie. Resortní seznam, který je uveden v příloze tohoto výnosu, se vztahuje na organizace v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. února 1984. Současně se zrušuje výnos ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 7. listopadu 1978 čj. 43-5035-7.11.1978, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie - reg. v částce 1/1979 Sb. Znění výnosu je uveřejněno ve Zpravodaji ministerstva práce a sociálních věcí ČSR, řada B, v částkách 1/1984 a 2/1984 a lze do něj nahlédnout na ministerstvu práce a sociálních věcí České socialistické republiky, na krajských národních výborech - v odborech sociálních věcí a pracovních sil a na okresních národních výborech v odborech sociálních věcí a zdravotnictví.

Přesunout nahoru