Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c1/1984 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 1/1984
Platnost od 16.01.1984
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo zemědělství a výživy, ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky a ministerstvo zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky

společně vydaly v dohodě s Federálním cenovým úřadem, federálním ministerstvem financí, ministerstvem financí České socialistické republiky a ministerstvem financí Slovenské socialistické republiky podle § 14 odst. 4 zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví, v souladu s § 2 odst. 2 písm. a) a b) nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 138/1975 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví, § 43 odst. 3 písm. a) a b) nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 161/1980 Sb., o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků, a k provedení usnesení předsednictva vlády Československé socialistické republiky ze dne 1. srpna 1983 č. 161 o úpravách ekonomických nástrojů v zemědělství na rok 1984 včetně změn nákupních cen zemědělských výrobků směrnice federálního ministerstva zemědělství a výživy čj. FM 041-1410/83, ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky čj. 2632/83-221 a ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky čj. 8792/1983-Ek ze dne 10. října 1983, kterými se mění a doplňují směrnice pro poskytování diferenciálních příplatků a další směrnice pro poskytování příplatků a prémií.

Těmito směrnicemi se mění a doplňují:

1. směrnice federálního ministerstva zemědělství a výživy čj. FM 041-1680/81, ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky čj. 1863/81-222 a ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky čj. 10 373/81-Ek ze dne 25. listopadu 1981 pro poskytování diferenciálních příplatků, ve znění směrnic federálního ministerstva zemědělství a výživy čj. FM 041-486/82, ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky čj. 587/82-222 a ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky čj. 2932/82-Ek ze dne 22. března 1982,

2. směrnice federálního ministerstva zemědělství a výživy čj. FM 041-1681/81, ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky čj. 1864/81-222 a ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky čj. 10 344/81-Ek ze dne 25. listopadu 1981, pro poskytování příplatků, prémií a subvencí u některých zemědělských výrobků,

3. směrnice federálního ministerstva zemědělství a výživy čj. FM 041-1682/81, ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky čj. 1865/81-222 a ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky čj. 10 345/81-Ek, ze dne 30. prosince 1981 pro poskytování prémií za přírůstek tržní zemědělské produkce.

Tyto směrnice nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1984 a lze do nich nahlédnout na ministerstvech zemědělství a výživy a na krajských a okresních zemědělských správách.

Přesunout nahoru