Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 39/1984 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o sazbách odvodů za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě

Částka 8/1984
Platnost od 10.05.1984
Účinnost od 10.05.1984
Zrušeno k 01.07.1992 (334/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

39

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 26. dubna 1984

o sazbách odvodů za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 16 zákona č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 75/1976 Sb. (úplné znění č. 124/1976 Sb.):


1

(1) Základní sazby odvodů za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě a rozsah jejich zvýšení se stanoví v sazebníku odvodů, který tvoří přílohu tohoto nařízení.

(2) Za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě pro občana 1) nebo za účelem odstranění stavu vzniklého neoprávněnými zábory v době od 1. září 1966 do 30. září 1976 1) se stanoví sazby ve výši 40 % základních sazeb odvodů a jejich případného zvýšení uvedených v sazebníku odvodů.


2

Zrušuje se nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 103/1976 Sb., o sazbách odvodů za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě.


3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 16 odst. 1 zákona č. 53/1966 Sb.


Příloha

Sazebník odvodů

ČÁST I

Základní sazby za trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě (mimo trvalých travních porostů) v tis. Kčs za 1 ha

Přírodní stanoviště Bonitní třída
12345678
ČMt1ČMt25040431332302050112047017050
ČM1ČM2
ČM3ČM12
ČM13ČM14
ČM15
ČMt3ČMt44740406030401940105044017050
ČM5ČM6
ČM9ČM10
ČM11HM1
HM2
ČMt5ČMt6450038502900184099042016050
ČMt7ČMt14
ČMt15ČMt16
ČMt8ČMt9424036302700173094039015045
ČMt11ČMt17
ČMt23ČM4
ČM7ČM8
HMt1HMt2
HM3HM4400034202560163088037015045
HM5HM6
HM14HM15
HM16
ČMt10ČMt12376032102400154082035015045
ČMt13HM8
HM9
ČMt18ČMt19328028102160134072031014040
ČMt22HMt3
HMt4HMt7
HMt12
HM10HM11314026802020128069029014040
HM12HM13
HMt5HMt8306026201950125067028013040
HMt1HM7
P1P2
P3P4
P5P9
HMt6HMt9294025101890120065027013040
HMt10HM17
HM18HM23
ČMt20ČMt21266022801700108058025012035
P6P7
P8P10
P16P17
P18P19
P20P21
V1V2246021101570101054023012035
V3V7
V8V9
HM19HM2023201980149095051022011030
HM24P22
P23V10
V11
HMt13HM211920183012307804201809030
HM22P11
P12P24
P25P26
P27V12
V13H1
H2H5
H6H7
V141820156011707404001709030
P13P141740148011207103801609025
P15V4
V5V6
P29H3156013309906403401508025
H4H8
H9H10
V15
P28P30143012169105803101408025
P31H11
H12H13
V16
H14H15126010808005202801307020
H16
H17116099074047020013070 20

ČÁST II

Základní sazby za trvalé odnětí trvalých travních porostů zemědělské výrobě v tis. Kčs za 1 ha

Přírodní stanovištěBonitní třída
12345678
ČMt720620460300170854510
ČM, HMt780670500330190904010
HM8407205403502001004515
P7807005303502001105015
V660600450300170904510
H540490390260150804010

ČÁST III

Zvýšení základních sazeb při trvalém odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě

a) Základní sazby uvedené v části I se zvyšují

- o odvodněné orné půdy o .......................... 30 %,

- u zavlažované orné půdy, chmelnic, vinic, intenzivně obhospodařovaných sadů a zelinářských ploch o ..................... 100 %.

b) Základní sazby uvedené v části I a II, popř. zvýšené podle písmene a), se zvyšují, jde-li o půdu odnímanou k ukládání odpadových hmot (s výjimkou odpadů při těžební činnosti) o ........ 50 %.

ČÁST IV

Základní roční sazby za dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě a jejich zvýšení

a) Sazby za dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě (mimo trvalých travních porostů) v - Kčs za 1 ha

Přírodní stanovištěBonitní třída
12345678
ČMt1ČMt250400431303876020750235201410068005000
ČM1ČM2
ČM3ČM12
ČM13ČM14
ČM15
ČMt3ČMt447400406003648029100220501320068005000
ČM5ČM6
ČM9ČM10
ČM11HM1
HM2
ČMt5ČMt645400385003480027600207901260064005000
ČMt7
ČMt14ČMt15
ČMt16
ČMt8ČMt942400363003240025950197401170060004500
ČMt11ČMt17
ČMt23ČM4
ČM7
ČM8HMt1
HMt2
HM3HM440000342003072024450184801110060004500
HM5HM6
HM14HM15
HM16
ČMt10ČMt1237600321002880023100172201050060004500
ČMt13HM8
HM9
ČMt18ČMt193280028100252002010015120930056004000
ČMt22HMt3
HMt4HMt7
HMt12
HM10HM113140026800242401920014490870056004000
HM12HM13
HMt5HMt83060026200234001875014070840052004000
HMt11HMt7
P1P2
P3P4
P5P9
HMt6HMt92940025100226801800013650810052004000
HMt10HM17
HM18HM23
ČMt20ČMt212660022800204001620012180750048003500
P6P7
P8P10
P16P17
P18P19
P20P21
V1V22460021100188401515011340690048003500
V3V7
V8V9
HM19HM202320019800178801425010710660044003000
HM24P22
P23V10
V11
HMt13HM21192001830014760117008820540036003000
HM22P11
P12P24
P25P26
P27
V12V13
H1H2
H5H6192001830014760117008820540036003000
H7
V14182001560014040111008400510036003000
P13P14174001480013440106507980480026002500
P15V4
V5V6
P29V315600133001188096007140450032002500
H4H8
H9H10
V15
P28P3014300121601092087006510420032002500
P31H11
H12H13
V16
H14H151260010800960078005880390028002000
H16
H17116009900890070504200290028002000

b) Sazby za dočasné odnětí trvalých travních porostů zemědělské výrobě - v Kčs za 1 ha

Přírodní stanovištěBonitní třída
12345678
ČMt7200620055004500360026001400900
ČM, HMt78006700600050004000270016001000
HM84007200650052004200300018001300
P78007000640052004200330020001300
V66006000540045003600270018001200
H54004900470039003200240016001200

c) Sazby uvedené v části IV a) se zvyšují

- u odvodněné orné půdy o ........................ 30 %,

- u zavlažované orné půdy, chmelnic, vinic, intenzivně obhospodařovaných sadů a zelinářských ploch o .................... 100 %.

d) Pokud dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě započne nebo skončí v průběhu kalendářního roku, vypočte se odvod ze základní roční sazby uvedené v části IV a) a IV b), případně zvýšené podle části IV c), jednou dvanáctinou za každý i započatý kalendářní měsíc.

e) Při překročení lhůty k provedení rekultivačních prací stanovené schváleným plánem rekultivace se sazba uvedená v části IV a) a IV b), případně zvýšená podle části IV c), zvyšuje o 100 % za každý rok překročení lhůty.

f) Jde-li o půdu 1. až 5. bonitní třídy odnímanou k ukládání odpadových hmot (s výjimkou odpadů při těžební činnosti), se sazba uvedená v části IV a) a IV b), případně zvýšená podle části IV c), zvyšuje o 100 %.

Vysvětlivky zkratek:

ČMt 1 - 23 černozemní, velmi teplé oblasti
ČM 1 - 15 černozemní oblasti
HMt 1 - 13 hnědozemní teplé oblasti
HM 1 - 24 hnědozemní oblasti
P 1 - 31 oblasti hnědých půd pahorkatin
V 1 - 16 oblasti hnědých půd vrchovin
H 1 - 17 oblasti hnědých a podzolovaných půd a horských oblastí

Poznámka: trvalé travní porosty = louky a pastviny.

Přesunout nahoru