Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 2/1984 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách

Částka 1/1984
Platnost od 16.01.1984
Účinnost od 16.01.1984
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

2

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 2. ledna 1984,

kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 43 odst. 1 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Ústřední radou odborů:


Čl. I

(1) Ustanovení § 3, 4 a 8 vyhlášky č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, platí obdobně pro používání vlastního nákladního automobilu a vlastního autobusu při pracovních cestách.

(2) Vlastním nákladním automobilem a vlastním autobusem se rozumí vozidlo, jehož držitelem podle technického průkazu je pracovník, popřípadě jeho manželka.

Čl. II

Ustanovení § 5 odst. 4 a § 6 odst. 1 č. 1 písm. g) vyhlášky č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, platí obdobně při používání silničního motorového vozidla s pohonem na motorovou naftu.

Čl. III

Přílohy č. 1 a 2 k vyhlášce č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, ve znění vyhlášky č. 16/1982 Sb., se nahrazují zněním uvedeným v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.

Čl. IV

Zrušuje se vyhláška č. 16/1982 Sb., kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách.

Čl. V

Sazby náhrad podle příloh č. 1 a 2 této vyhlášky se vztahují na jízdy silničními motorovými vozidly při pracovních cestách počínajíc dnem 1. ledna 1984.


Čl. VI

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Ing. Boďa v. r.


Příloha č. 1

Sazby náhrad za používání vlastního vozidla

A. Při pohonu vozidla na automobilový benzín
Druh vozidlaZdvihový objem
motoru v cm3
Sazby náhrad za
1 km jízdy v Kčs
přesdo
123
moped, motocykl,
skútr
1500,48
1502500,58
2500,64
motorová tříkolka,
motocykl (skútr)
s postranním vozíkem
0,80
osobní (dodávkový) automobil9001,22
90012001,55
120015001,75
150020001,95
20002,30
Celková hmotnost
vozidla v tunách
přesdo
nákladní automobil,
autobus
4,54,5
6,0
2,65
3,15
B. Při pohonu vozidla na motorovou naftu
Druh vozidlaZdvihový objem
motoru v cm3
Sazby náhrad za
1 km jízdy v Kčs
přesdo
123
osobní (dodávkový)
automobil
120015001,25
150020001,44
20001,65
Celková hmotnost
vozidla v tunách
přesdo
nákladní automobil,
autobus
4,51,95
4,56,02,30
6,02,80

Příloha č.2

Sazby náhrad za používání služebního vozidla

A. Při pohonu vozidla na automobilový benzín
Zdvihový objem
motoru v cm3
Sazby náhrad za 1 km jízdy v Kčs
Druh vozidlapřesdoSazba celkemReservaHodnota
benzínu,
motorové
nafty
Sazba
po odečtení
reservy
a hodnoty
benzínu,
nafty
23456
moped, motocykl,
skútr
1500,330,030,240,06
1502500,390,040,280,07
2500,460,040,340,08
motorová tříkolka,
motocykl (skútr)
s postranním vozíkem
0,580,050,410,12
osobní (dodávkový)
automobil
9001,000,100,570,33
90012001,190,100,720,37
120015001,340,110,840,39
150020001,420,110,890,42
20001,690,131,090,47
Celková hmotnost
vozidla v tunách
přesdo
nákladní automobil4,52,490,151,760,58
4,56,02,940,162,160,62
B. Při pohonu vozidla na motorovou naftu
Zdvihový objem
motoru v cm3
Sazby náhrad za 1 km jízdy v Kčs
Druh vozidlapřesdoSazba
celkem
ReservaHodnota
benzínu,
motorové
nafty
Sazba
po odečtení
reservy
a hodnoty
benzínu,
nafty
osobní (dodávkový)
automobil
120015000,840,110,340,39
150020000,900,110,370,42
20001,030,130,430,47
Celková hmotnost
vozidla v tunách
přesdo
nákladní automobil4,51,540,150,770,62
4,56,01,880,170,850,86

a) Vrátí-li pracovník blokové poukázky na automobilový benzín nebo motorovou naftu v důsledku nižší spotřeby pohonné hmoty, zvýší se část náhrady náležející podle sloupce 6 o hodnotu automobilového benzínu nebo motorové nafty podle vrácených poukázek, a to až do výše 15 % finanční hodnoty spotřeby automobilového benzínu nebo motorové nafty vypočtené podle sloupce 5.

b) Používá-li pracovník služební vozidlo převážně k vnitroměstské dopravě ve městech nad 50 tisíc obyvatel, může organizace zvýšit část náhrady poskytovanou za spotřebu pohonné hmoty formou blokové poukázky podle sloupce 5 s přihlédnutím ke ztíženým provozním poměrům až o 10 %.

Přesunout nahoru