Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 149/1984 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 30/1966 Sb., o odprodeji některých zemědělských výrobků pracovníkům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou

Částka 31/1984
Platnost od 18.12.1984
Účinnost od 01.01.1985
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

149

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zemědělství a výživy

ze dne 17. prosince 1984,

kterou se zrušuje vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 30/1966 Sb., o odprodeji některých zemědělských výrobků pracovníkům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou

Federální ministerstvo zemědělství a výživy stanoví podle § 391 odst. 3 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 45/1983 Sb.), v dohodě s federálním ministerstvem financí po projednání s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků zemědělství:


§ 1

Vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 30/1966 Sb., o odprodeji některých zemědělských výrobků pracovníkům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou, ve znění vyhlášky ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č. 17/1969 Sb., se zrušuje.1)


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1985.


Ministr: Ing. Toman CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Nová právní úprava byla provedena výnosem federálního ministerstva zemědělství a výživy ze dne 17. 12. 1984 čj. FM 01-2110/84 o prodeji zemědělských výrobků pracovníkům státních organizací a společných zemědělských podniků se zemědělskou výrobou.

Přesunout nahoru