Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 134/1984 Sb.Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění

Částka 29/1984
Platnost od 13.12.1984
Účinnost od 01.01.1985
Zrušeno k 01.01.2009 (187/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

134

VYHLÁŠKA

Ústřední rady odborů

ze dne 13. prosince 1984

o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění

Ústřední rada odborů stanoví podle § 51 odst. 1 a § 63 odst. 2 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 16/1959 Sb. a zákona č. 87/1968 Sb., a podle § 36 odst. 1 zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění:


Čl. I

Vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění vyhlášky č. 95/1968 Sb., vyhlášky č. 113/1975 Sb., vyhlášky č. 165/1979 Sb., vyhlášky č. 79/1982 Sb., vyhlášky č. 154/1983 Sb. a vyhlášky č. 80/1984 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 2, § 31 odst. 1 a § 36 odst. 1 se částka 120 Kčs nahrazuje částkou 150 Kčs.

2. § 49 písm. c) zní:

"c) Nepřihlíží se k částkám, o které dřívější hodinová mzda přesahuje částku vypočtenou na jednu pracovní hodinu 1) podle délky stanovené týdenní pracovní doby, 2) která platí pro provoz, v němž je pracovnice činná, z částky 750 Kčs a u pracovnice se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech, v uhelných lomech a na skrývkách, která vykonává zaměstnání uvedené ve zvláštním předpise, 3) z částky 900 Kčs.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1985.


Předseda: Hoffmann v. r.

Poznámky pod čarou

1) Tato částka činí z částky 750 Kčs, popř. z částky 900 Kčs např. při 42,5 hodinové týdenní pracovní době 17,60 Kčs, popř. 21,10 Kčs, při 42 hodinové týdenní pracovní době 17,80 Kčs, popř. 21,40 Kčs a při 41,2 5 hodinové týdenní pracovní době 18,10 Kčs, popř. 21,80 Kčs.

2) § 83 zákoníku práce.

3) Část I a II přílohy k nařízení vlády ČSSR č. 74/1982 Sb.

Přesunout nahoru