Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 132/1984 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 182/1968 Sb., o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti uchazečům o zaměstnání

Částka 29/1984
Platnost od 13.12.1984
Účinnost od 01.01.1985
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

132

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 22. listopadu 1984,

kterou se mění vyhláška č. 182/1968 Sb., o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti uchazečům o zaměstnání

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 32 odst. 4 zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění:

Vyhláška č. 182/1968 Sb., o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti uchazečům o zaměstnání, se mění takto:


Čl. I

1. V § 4 odst. 1 se částka "25 Kčs" nahrazuje částkou "30 Kčs".

2. § 4 odst. 3 a 4 zní:

"(3) Výše peněžité pomoci v mateřství činí u uchazeček o zaměstnání, které dosud nebyly zaměstnány, za kalendářní den 40 Kčs, jestliže získaly vysokoškolské vzdělání, a 30 Kčs v ostatních případech.

(4) Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje za kalendářní dny.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1985.


Ministr: M. Boďa v. r.

Přesunout nahoru