Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 112/1984 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvýšení některých sociálních dávek na děti

Částka 23/1984
Platnost od 15.11.1984
Účinnost od 01.01.1985
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

112

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 15. listopadu 1984

o zvýšení některých sociálních dávek na děti

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 35 zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění zákona č. 57/1984 Sb., podle § 142a zákona č. 103/1964 Sb., o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění zákona č. 89/1968 Sb., zákona č. 121/1975 Sb. a zákona č. 57/1984 Sb., podle § 168 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 150/1979 Sb., zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 7/1982 Sb. a zákona č. 56/1984 Sb. a podle § 21 zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění zákona č. 58/1984 Sb.:


§ 1

Přídavky na děti náležející podle předpisů o nemocenském zabezpečení 1) činí měsíčně

na jedno dítě 200,- Kčs
na dvě děti 650,- Kčs
na tři děti 1 210,- Kčs
na čtyři děti 1 720,- Kčs

a zvyšují se na každé další dítě o 350 Kčs měsíčně.

§ 2

Výchovné k důchodům náležející podle předpisů o sociálním zabezpečení 2) činí měsíčně

na jedno
dítě
Kčs
na dvě
děti
Kčs
na tři
děti
Kčs
na čtyři
děti
Kčs
k důchodu
invalidnímu 2506501 2101 720
jinému 2006501 2101 720

a zvyšuje se na každé další dítě o 350 Kčs měsíčně.


§ 5

Zrušují se:

1. nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 68/1980 Sb., kterým se zvyšují částky příspěvku na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči;

2. § 1 a 2 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 9/1982 Sb., o zvýšení některých sociálních dávek na děti.

§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1985.


Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 24 odst. 1 zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění zákona č. 99/1972 Sb.
§ 6 odst. 2 písm. d) zákona č. 88/1952 Sb., o materiálním zabezpečení příslušníků ozbrojených sil, a § 33
odst. 2 zákona č. 88/1968 Sb.
§ 34 odst. 1 zákona č. 103/1964 Sb., o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění zákona č. 99/1972 Sb. a zákona č. 121/1975 Sb.

2) § 46 odst. 2 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení.

3) § 6 odst. 1 zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči.

4) § 9 zákona č. 50/1973 Sb.

Přesunout nahoru