Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 111/1984 Sb.Zákon o prodloužení základní výměry dovolené na zotavenou a o doplnění § 5 zákoníku práce

Částka 23/1984
Platnost od 15.11.1984
Účinnost od 01.01.1985
Zrušeno k 01.01.2007 (262/2006 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

111

ZÁKON

ze dne 13. listopadu 1984

o prodloužení základní výměry dovolené na zotavenou a o doplnění § 5 zákoníku práce

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Zákoník práce č.65/1965 Sb., ve znění zákona č.88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, zákona č.153/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce, zákona č.20/1975 Sb., kterým se mění a doplňují některá další ustanovení zákoníku práce, a zákona č.72/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje § 105 zákoníku práce, se mění a doplňuje takto:

1. V § 5 se za slova "členů posádek československých námořních lodí" vkládají slova "a příslušníků sborů požární ochrany".

2. § 101 odst. 1 zní:

"(1) Základní výměra dovolené činí tři kalendářní týdny v kalendářním roce.".

3. V § 101 se vypouští odstavec 2. Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

Čl. II

Zákon č.122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví, se mění takto:

1. § 54 odst. 1 zní:

"(1) Základní výměra dovolené činí tři kalendářní týdny v kalendářním roce.".

2. V § 54 se vypouští odstavec 2. Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.


Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1985.


Husák v. r. Indra v. r. Štrougal v. r.

Přesunout nahoru