Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o10/c5/1983 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 5/1983
Platnost od 07.04.1983
Účinnost od 01.12.1982
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky

vydalo podľa § 12 ods. 3 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov miestneho hospodárstva úpravu z 5. októbra 1982 č. MH-1871/220/1982, ktorou sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky z 12. októbra 1978 č. MH-1456/220/1978, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie, registrovaná v čiastke 33/1978 Zb.

Menia sa ňou popisy pracovnej činnosti galvanizátora, robotníka vo výrobe technických hmôt, prevádzkového elektrikára, robotníka zberných surovín, prevádzkového zámočníka a robotníka energetických zariadení v zozname zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do II. pracovnej kategórie. Okrem toho sa tento zoznam dopĺňa o povolania vodiča pracovných strojov pre manipuláciu s odpadkami a robotníka v sklade.

Úprava nadobudla účinnosť 1. decembrom 1982. Bude uverejnená v Prevádzkovom spravodajstve miestneho hospodárstva a možno do nej nazrieť na odboroch miestneho hospodárstva krajských národných výborov a okresných národných výborov.

Přesunout nahoru