Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o9/c30/1983 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 30/1983
Platnost od 14.12.1983
Účinnost od 01.02.1983
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo stavebnictví České socialistické republiky

vydalo

2. podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků ve stavebnictví a výrobě stavebních hmot výnos č. 1/1983 ze dne 19. ledna 1983, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání, zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie.

Uvedený výnos zrušil výnos č. 4/1978 ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 27. listopadu 1978, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání, zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie, registrovaný v částce 1/1979 Sb., a rozšiřuje okruh zaměstnání, která se zařazují do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení.

Výnos, který nabyl účinnosti dnem 1. února 1983, se vztahuje na organizace v působnosti ministerstva stavebnictví ČSR a na organizace stavební výroby, řízené národními výbory. Výnos byl uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva stavebnicvtí ČSR, částka 3/1983 a lze do něj nahlédnout ve všech organizacích v působnosti tohoto ministerstva;

3. podle § 1 odst. 2 písm. g) vyhlášky č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů, v dohodě s českým výborem Odborového svazu pracovníků ve stavebnictví a výrobě stavebních hmot výnos č. 2/1983 ze dne 9. června 1983 o rozšíření seznamu stavebních strojů, k jejichž obsluze je třeba oprávnění.

Výnos, který nabyl účinnosti dnem 1. července 1983, se vztahuje na organizace v působnosti ministerstva stavebnictví ČSR a byl uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva stavebnictví ČSR, částka 14/1983. Do výnosu lze nahlédnout ve všech organizacích v působnosti ministerstva stavebnictví ČSR;

Přesunout nahoru