Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c29/1983 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 29/1983
Platnost od 12.12.1983
Účinnost od 01.07.1983
Zrušeno k 01.01.1989 (90/1988 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo zemědělství a výživy

vydalo v dohodě s federálním ministerstvem financí, ministerstvem zemědělství a výživy České socialistické republiky, ministerstvem zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky a Ústředním výborem Svazu družstevních rolníků podle § 14 odst. 4 zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví, v souladu s § 8 odst. 2 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 138/1975 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví, a § 23 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 127/1982 Sb., o závodním stravování, k provedení čl. 84 odst. 2 písm. e) Vzorových stanov jednotných zemědělských družstev a § 6 písm. b) vyhlášky federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 110/1976 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb jednotného zemědělského družstva, ve znění vyhlášky č. 160/1979 Sb. výnos ze dne 9. 6. 1983 čj. FM 01-625/1983 o závodním stravování v JZD.

Tímto výnosem se upravuje organizování závodního stravování v jednotných zemědělských družstvech, organizace a provádění závodního stravování, hospodaření, financování a tvorba cen jídel v závodním stravování, součinnost a společenská kontrola orgánů Svazu družstevních rolníků a problematika náhradního stravování v zařízeních restauračního stravování.

Výnosem, který nabyl účinnosti dnem 1. července 1983, se zrušuje výnos federálního ministerstva zemědělství a výživy ze dne 30. 12. 1977 čj. FM 01-1652/1977 o závodním stravování v JZD (reg. v částce 1/1978 Sb.).

Tento výnos byl uveřejněn ve Věstníku ministerstva zemědělství a výživy ČSR v částce 7/1983 a ve Věstníku ministerstva zemědělství a výživy SSR v částce 16/1983 a lze do něj nahlédnout na ministerstvech zemědělství a výživy a na okresních a krajských zemědělských správách.

Přesunout nahoru