Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c29/1983 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 29/1983
Platnost od 12.12.1983
Účinnost od 12.12.1983
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Vláda Slovenskej socialistickej republiky

svojím uznesením z 11. mája 1983 číslo 156 vydala podľa § 46 ods. 1 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu štatút kúpeľného miesta Dudince.

Týmto štatútom sa bližšie vymedzuje rozsah kúpeľného miesta Dudince, určujú sa potrebné ochranné opatrenia v kúpeľnom mieste a podmienky zabezpečujúce riadne vykonávanie kúpeľnej starostlivosti.

Zrušuje sa štatút kúpeľného miesta Dudince vydaný Stredoslovenským krajským národným výborom v Banskej Bystrici uznesením z 23. mája 1983 číslo 11 a úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 31. decembra 1980 číslo Z-10 418/1980-D/4, ktorou sa určujú nevyhnutné dočasné opatrenia na ochranu prírodných liečebných kúpeľov Dudince (uverejnená pod č. 5/1981 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR, reg. v čiastke 13/1981).

Štatút je uverejnený pod č. 10/1983 Ústredného vestníka SSR a pretlačený pod č. 11/1983 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR. Možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva SSR, odboroch zdravotníctva krajských a okresných národných výborov a na ústavoch národného zdravia.

Přesunout nahoru