Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o16/c24/1983 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 24/1983
Platnost od 20.10.1983
Účinnost od 01.07.1983
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a českým výborem Odborového svazu pracovníků zdravotnictví výnos ze dne 27. června 1983 čj. KP-616-5. 5. 1983, jímž se mění a doplňuje výnos č. 16/1978 Věst. MZ ČSR (registrován v částce 34/1978 Sb.), ve znění výnosů č. 18/1981 Věst. MZ ČSR (registrován v částce 4/1982 Sb.) a č. 17/1982 Věst. MZ ČSR (registrováni částce 33/1982 Sb.). Uvedená právní úprava mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie v odvětví zdravotnictví ČSR.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. července 1983 a je uveřejněn pod č. 11/1983 ve Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR (částka 7/1983); lze do něj nahlédnout na ministerstvu zdravotnictví ČSR, v odborech zdravotnictví KNV (NVP), odborech sociálních věcí a zdravotnictví ONV a v ústavech národního zdraví.

Přesunout nahoru